Hästförsäkring – allt du behöver veta

Försäkring för hästar är minst lika viktigt som någon annan försäkring. I denna artikel kommer vi täcka allt du behöver veta om hästförsäkring. Vi inleder med att berätta mer om vad det är, hur du tecknar en och vad som ingår.

Vad är en hästförsäkring egentligen?

En hästförsäkring täcker veterinärvård som din häst kan behöva. Veterinärvården har ett maxbelopp och varierar mellan försäkringsbolag och dess villkor. Vad exakt som ingår i veterinärvården regleras också av villkoren och det är allting från hälta till avlivning.

Vilka försäkringsbolag går det att välja på?

I Sverige finns det vid skrivande stund ungefär sju försäkringsbolag som erbjuder hästförsäkring. Exempel på dessa är Folksam, Agria, Sveland och Folksam. Utmanare är t.ex. Dunstan som erbjuder en nischad häst- och gårdsförsäkring.

Pris på hästförsäkring

Enligt undersökning av Försäkrat.se är en snittpriset på en hästförsäkring 715 kr per månad (när detta skrivs). Priset är baserat på ett sto som används som ridhäst. Vid tillfället är hästen fyra år gammal. Rasen är svenskt halvblod och är född i Sverige.

Vad det gäller själva försäkring är ett maximalt skydd valt med veterinärvårdsbelopp på 100 000 kr och 25% självrisk. Livförsäkringen gäller för ett värde på 120 000 kr.

Försäkring för olika typer av hästar

Hästar har ett brett användningsområde och är för många ett sällskapsdjur/hobby och andra en inkomstkälla i form av tävling. Försäkringsbolagen har därför valt att dela in hästförsäkringar i olika produkter anpassade för ridsport, trav, ridhäst och föl. Allt för att du ska få så anpassade villkor för ditt användningsområde.

För att göra ett exempel så har Agria en produkt som heter Hästförsäkring Trav & Galopp. Denna ger ersättning för skador som är vanligare vid Trav än vid vanlig ridning.

 

Hästförsäkring för ridsport
Försäkringsbolagen delar in hästförsäkringar i olika produkter anpassade för ridsport, trav, ridhäst och föl.

Vad är skyddat av en hästförsäkring?

Det exakta innehållet varierar mellan försäkringsbolagen men grunden är ofta ganska lika. Ofta skiljer inte skyddet i sig utan snarare omfattningen av skyddet i belopp eller tidsperiod. De viktigaste delarna benämns ofta som veterinärvård, rehabilitering, livförsäkring och transport. Utöver det kan skyddet också täcka bukingrepp, djurambulans, videosamtal med veterinär och röntgen bara för att nämna några moment.

Veterinärvård

Veterinärvård innefattar ersättning vid vanliga sjukdomar och skador. Till veterinärvård är det alltid ett belopp kopplat på maximal ersättning för den behandling som krävs. Exempel på veterinärvårdsbelopp varierar mellan 40 000 kr upp till 125 000 kr. Beloppet går också ofta att reglera själv emot en högre premie.

Rehabilitering

Du som använder din häst för tävling är det inte ovanligt att vård i form av rehabilitering krävs för att återgå till vanlig användning efter skada. Rehabilitering ingår inte alltid i en hästförsäkring men går alltid att köpa till som tillägg.

Livförsäkring för häst

Om din häst dör plötsligt på grund av att den sprungit bort, fått skador eller vissa sjukdomsfall kan du teckna till en livförsäkring. Du får då ekonomisk ersättning som bidra till att köpa en ny häst eller bara ge dig stöttning i vardagen. Inom denna försäkringsdel faller även om hästen behöver avlivas efter att en veterinär gjort ett utlåtande att ingen annan behandling är möjlig.

Hästtransport och släp

En hästtransport, även kallad hästsläp, ingår oftast inte i skyddet utan du kan behöva teckna en separat släpvagnsförsäkring. Det extra skyddet ger dig ersättning för stöld, brand och andra skador som kan uppstå både under och ej under transport. En sådan försäkring är inte lagstadgad och en vanlig trafikförsäkring skyddar alltid dragande fordon plus ekipage vid skada på andra fordon.