Hur länge löper en hund? Allt du behöver veta om löptikar!

Hur länge löper en hund? Hur ofta löper en tik? Båda två är frågor som ofta frågas av tikägare. Givetvis är det beroende från individ till individ, men också från ras till ras. Små hundar löper generellt oftare än stora hundar. Låt oss reda ut svaren i denna artikel!

När löper en tik för första gången?

Hundar har sin första brunstcykel när de når puberteten. Varje cykel består av flera steg; det steg som kallas östrus eller höglöp avser när tiken kan bli dräktig. Ofta säger man att en hund som befinner sig i östrusstadiet är i brunst eller “i säsong”.

I genomsnitt uppnås puberteten (eller könsmognaden) vid ungefär sex månaders ålder, men detta kan variera beroende på ras. Mindre raser tenderar att ha sin första brunstcykel vid en tidigare ålder, medan stora raser kanske inte kommer löpa för första gången förrän de är arton månader till två år gamla.

Hur ofta löper en hund?

De flesta hundar kommer i brunst två gånger per år, eller ungefär var sjätte månad, även om intervallen kan variera mellan raser och från hund till hund. Hundar av små raser kan ha tre cykler per år, medan hundar av stora raser bara har en cykel var 12:e månad. När unga hundar först börjar löpa är det normalt att deras cykler är något oregelbundna. Det kan ta upp till två år för en tik att utveckla regelbundna cykler. Det finns ingen tid på året som motsvarar en avelssäsong för hundar utom för basenji- och tibetanska mastiffer som vanligtvis tenderar att ha sin cykel på våren.

Vad är tecken på att en hund löper?

Det tidigaste tecknet på att hundar löper är svullnad av könet, men denna svullnad är inte alltid uppenbar. I många fall är en blodig vaginal flytning det första tecknet som en djurägare märker när deras hund kommer i brunst. I vissa fall syns flytningen inte förrän flera dagar efter att brunsten har börjat. Mängden flytningar varierar från hund till hund.

De vaginala flytningarna ändrar färg och utseende när cykeln fortsätter. I början är flytningarna mycket blodiga, men när dagarna går tunnas de ut för att bli vattniga och rosa-röda i färgen.

Tips: Det finns speciella tikskydd eller löpskydd, en sorts trosa eller binda att använda hemma för att förhindra att mattor och soffor blir nedblodade, om tiken blöder kraftigt.

En tik som löper kommer ibland att urinera oftare än normalt, eller kan utveckla ett markeringsbeteende, där hon urinerar små mängder på olika föremål antingen i hemmet eller när hon är ute på promenad. Under denna fas av hennes cykel innehåller urinen feromoner och hormoner, som båda signalerar hennes reproduktionstillstånd till andra hundar.

Detta är anledningen till att hundar i brunst lockar till sig andra hundar, särskilt hanar. Hanhundar kan upptäcka en brunstig hona på långt avstånd och kan börja markera din egendom med sitt urin i ett försök att hävda sitt revir.

Andra tecken på löp

  • Det är inte ovanligt att löptikar ändrar temprament. Vissa hundar kan bli mer sällskapliga, och vill gosa mer med sin matte och husse. Andra hundar kan dra sig undan, gömma sig och vilja bli ensam Respektera hundens rätt till privatliv när tiken löper – tiken kommer fram när den känner sig mogen för det.
  • Vissa tikar kan bli “vaktiga”, och börja morra eller skälla på folk på gatan eller andra hundar. Det går dock oftast att träna bort med hjälp av lite tålamod och lite gott godis, läs här hur du ska göra.
  • Hunden börjar äta dåligt, eller helt enkelt matvägrar – se nedan.

Tikar som matvägrar vid löp

Det är väldigt vanligt att hunden inte vill äta längre, eller att den inte vill äta sin vanliga kost. En hund som löper kan tappa ganska mycket vikt, men den äter normalt upp sig igen efter löpet är avslutat. Tänk själv hur du äter när du är illamående – inte är det gott med sås och potatis inte! Däremot så går kanske några enkla smörgåsar ner, eller lite god glass. På samma sätt är det för hundar – det vanliga torrfodret blir helt enkelt oaptitligt. 

Prova med blötfoder eller färskfoder i stället. Man får prova sig fram till vad hunden gillar – min egen lilla Bischon Havanesetik gillar att äta samma sorts pastej som hon fick när hon var valp.

Andra hundar kan vara väldigt förtjusta i färskfoder för hund som är en kost baserad på råa produkter. När tiken matvägrar är det viktigaste att hunden får i sig en nyttig mat, som har de proteiner spårämnen och mineraler hunden behöver. Vi vill ju inte att hunden ska tappa (för mycket) i vikt under sin löpperiod, även om hon kommer äta upp sig igen när löpet är över.

Hur länge löper en tik?

Löpandet är det skede då hunden kan bli dräktig. Även om detta kan variera från hund till hund, är en hund i genomsnitt brunstfärdig i 1 ½ till 2 veckor, men detta kan vara kortare eller längre.

Tikens löpcykel

  1. Förlöp:  Tikens yttre könsdelar (vulvan) svullnar och många tikar får dessa blodiga flytningar vi beskrev ovan. Tikens kropp förbereder sig helt enkelt för parning. Vissa tikar matvägrar under denna tid, eller vill ha annan mat än den vanliga.
  2. Höglöp: Under höglöpet (östrus) kan tiken bli dräktig. Höglöpet varar mellan fyra och tolv dagar, och inträffar efter en till två veckor.
  3. Efterlöp: Efter tre-fyra veckor efter förlöpets början börjar efterlöpet. Hundar som matvägrat under löpet kan nu börja äta upp sig igen
  4. Vilofas: Tiden mellan läpen kallas för vilofas, och varierar i längd mellan individ och individ, men också mellan ras. Små hundraser löper generellt sett oftare än stora, men undantag finns.

Hur vet man att löpet är över?

En löpande tiks beteende skiljer som som ovan indikerat från hur tiken är i vilofasen. När du märker att hunden återgår till att börja äta normalt, gosa med matte och husse i gammal vanlig omfattning, slutar markera utomhus, och andra hundar inte längre är lika intresserade så är löpet slut.

Första löpet

Det är inte alls ovanligt att första löpet för en hund är ett så kallat tyst löp: Hunden kan exempelvis få humörsvängningarna, börjar markera, och andra hundar blir extra intresserade, utan att tiken får flytningarna eller blödningarna. 

I vilket skede av brunstcykeln kan hunden bli dräktig?

Tiken har vanligen ägglossning ungefär vid den tidpunkt då vaginala flytningar blir vattniga; detta markerar hennes mest fertila stadium och är den tidpunkt då hon är mest mottaglig för avel (höglöpet). Spermier kan dock överleva i en vecka i könsorganen och fortfarande vara kapabla att befrukta äggen, så det är möjligt för henne att bli dräktig vid vilken tidpunkt som helst när hon är i brunst. I motsats till vad många tror är det inte nödvändigt att honan binder med hanhunden för att bli dräktig.

Hur länge varar dräktigheten hos en hund och när kan dräktigheten upptäckas?

Dräktigheten varar ungefär nio veckor (63 dagar) hos hunden.

söta valpar
Valpar är jättesöta – men det är såklart inte bra om tiken får oönskade valpar!

Hur kan jag förhindra att min hund blir dräktig?

Det bästa sättet att förhindra att din hund blir dräktig är att kastrera henne kirurgiskt (kastreringsoperation) innan hon har sin första brunstcykel. Eftersom det kan vara svårt att förutsäga när denna första cykel kommer att inträffa rekommenderar de flesta veterinärer att kastrera hunden innan hon är sex till sju månader gammal.

Finns det något jag kan göra om min hund av misstag parat sig med en annan hund?

Om detta händer måste du kontakta din veterinär så snart som möjligt. Det finns abortinjektioner som kan användas inom de första en till två dagarna efter parningen, men det finns risker förknippade med användningen av dem. Din veterinär kommer att diskutera dina alternativ och eventuella risker som är kommer med dem.

Om du inte hunnit kastrera hunden och du vet att hon löper, så ska du alltid hålla hunden kopplad när du är på promenad, och ha en noga uppsikt även på andra hundar som kan lockas av tikens dofter.

Ska jag låta min hund ha en brunstcykel eller en kull valpar innan jag kastrerar henne?

Det finns inga giltiga skäl att låta en hund få en kull valpar innan den kastreras. Nyare forskning har visat att vissa större hundraser (labrador retriever, golden retriever och schäferhundar) kan ha medicinsk nytta av att skjuta upp kastreringsoperationen till efter deras första brunstcykel, men den allmänna uppfattningen för närvarande är att kastrering förlänger hundens livslängd. Hundar kan bli dräktiga redan vid sin första brunstcykel, vilket ökar risken för att en oavsiktlig avel kan ske. Hundar är urskillningslösa, så en bror kan para sig med sin syster, en far kan para sig med sin dotter och en son kan para sig med sin mor.

En vanlig myt är att honhundar blir vänligare och mer sällskapliga om de tillåts få en kull med valpar. Detta är inte sant och bidrar bara ytterligare till det allvarliga problemet med överbefolkning av hundar.